Fortbildning
Tillbaka

Intresseanmälan till Att höja skolans elevhälsokompetens

Aktivitets ID:
101013
Tid:
1 september - 31 maj 2018
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2017-03-17
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Den nätbaserade kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under ett läsår. Arbetsuppgifterna är inriktade mot en konkret "egen" verksamhetsutveckling. Den nätbaserade utbildningsmiljön erbjuder även ett erfarenhetsutbyte skolorna emellan. På så sätt möjliggör kursen ett stöd för skolan att utarbeta en beprövad erfarenhet utifrån vetenskaplig grund.

Det rekommenderas att du som rektor skapar möjligheter för deltagarna att avsätta ungefär en till två timmar/vecka för självstudier, för gemensamma arbetsuppgifter samt för erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön. De gemensamma arbetsuppgifterna utförs på plats i egna lokaler och tid behöver planeras och avsättas för rektor tillsammans med elevhälsoteamet.

Kursledarna ingår i en nationell arbetsgrupp bestående av rådgivare med mångårig erfarenhet av elevhälsoarbete. Kursledarna kommer leda deltagarna genom momenten.

Tillvägagångssätt för anmälan

  1. Rektor gör som ett första steg en intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 9 januari och stänger den 17 mars 2017.
  2. Under vecka 13 får rektor e-post med länk till kursanmälan.
  3. I slutet av april får rektor besked om plats.
  4. Övriga i elevhälsoteamet anmäls under augusti månad.

Målgruppsbeskrivning

Målgruppen för kursen är rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som team. Målet är att höja hela skolans elevhälsokompetens d.v.s. en ökad elevhälsa. Det blir därför viktigt att förankra kursens upplägg och innehåll hos all personal på skolan.

Kursen vänder sig till elevhälsopersonal (rektor, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare eller annan) som arbetar i team. Ett krav är att man deltar som ett team/arbetslag och att rektor är en av deltagarna.

Syfte

Kursen syftar till att öka förståelsen av den samlade elevhälsans gemensamma uppdrag samt att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan.

Mål

Att ni som deltagare har tydliggjort ert nuläge som utgångspunkt i ert systematiska elevhälsoarbete.

Att ni som deltagare har en gemensam grund för det utvecklingsarbete ni har framför er.

Att ni som deltagare har en samsyn kring det gemensamma uppdraget, samt en förståelse av samtalskulturens betydelse i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Att ni som deltagare har fått fler infallsvinklar för att stärka struktur och organisation i ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Att ni som deltagare har en samsyn kring vad er skolas elevhälsokompetens kan vara.

Att ni som deltagare har utarbetat en elevhälsoplan som tydliggör det gemensamma elevhälsoarbetet på skolan.

Att ni som deltagare har tydliggjort ett nytt nuläge för ert fortsatta systematiska elevhälsoarbete.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21

Supportärenden:
Kontakt med support