Fortbildning
Tillbaka

Hur kan Stödmaterial elevhälsa användas i praktiken?

Aktivitets ID:
169700
Tid:
6 mars 2019, kl 09:00 - 12:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-02-25
Platser kvar:
18
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare information om hur Stödmaterial elevhälsa kan användas för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Du får delta i workshops för att tillsammans med andra arbeta med de fyra reflektionsunderlag som ingår i materialet. I dessa synliggör vi skolans elevhälsoarbete, utforskar fler perspektiv i skolans samtalskultur, utvecklar skolans strukturer och hur skolans elevhälsoarbete kan systematiseras.

Ta gärna del av antologin på https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/forskarantologi/ och handledningen Det lilla ordet främst, ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan på https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/handledning-med-reflektionsunderlag/

Medverkande

Erica Sjöberg, Sarah Neuman

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsochefer, rektorer och/eller personal inom elevhälsan

Syfte

Syftet är att du som deltagare får stöd i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Mål

Målet är att du som deltagare konkret arbetat med Stödmaterial elevhälsa.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Upplysningar om administration:
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Förtäring

Kaffe: Ingår