Fortbildning
Tillbaka

Elever och studerande med hörselnedsättning

Aktivitets ID:
181134
Tid:
5 februari 2019, kl 09:00 - 12:00
Plats:
Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
Webbadress:
www.spsm.se
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2019-01-22
Platser kvar:
34
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Träffen inleds med grundläggande kunskaper om orsaker till och konsekvenser av olika former av hörselnedsättningar. Därefter följer fakta om hörseltekniska hjälpmedel, vilket stöd som finns för målgruppen samt en praktisk hörövning. Gruppen kommer att delas för diskussioner om hur lärmiljön kan tillgängliggöras i de olika skolformerna gymnasium och vuxenutbildning.

Medverkande

Magnus Lennartsson, Annika Lilja

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för elever och studerande med olika former av hörselnedsättningar.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskap om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för elever och studerande med olika former av hörselnedsättningar.

Funktionsnedsättning

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576

Upplysningar om administration:
Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress, så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildning.