Fortbildning
Tillbaka

Om dövblindhet

Aktivitets ID:
183063
Tid:
4 februari - 29 mars 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-01-11
Platser kvar:
21
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Kursen är på basnivå och behandlar skillnaden medfödd och förvärvad dövblindhet. Vilka är de pedagogiska konsekvenserna av att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning och hur samspelar de olika sinnena. Hur  skapas en tillgänglig lärmiljö. Kursen innehåller teorier och föreläsningar.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

  • Introduktion
  • Dövblindhet
  • Sinnenas samspel
  • Tillgänglig lärmiljö, förutsättning för kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Ledare

Lena Asklund, Jenny Näslund

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare, förskolechef och rektor, som möter en person med dövblindhet. Du kan också tillhöra barn- och elevhälsa.

Barnskötare, elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kännedom, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med dövblindhet. Kursen behandlar också skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet samt de pedagogiska konsekvenserna av en kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kännedom om:

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblinds stöd.
  • dövblindhet, historik och pedagogiska konsekvenser.
  • sinnenas samspel och omgivningens betydelse.
  • skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet.
  • tillgänglig lärmiljö, förutsättningar för kommunikation.

Funktionsnedsättning

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Upplysningar om administration:
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Övrigt

Obligatorisk kurslitteratur:

Rödbroe, I. & Janssen, M. (2008). Kommunikation och medfödd dövblindhet I. Finspång: Mo Gård Förlag
Artikelnummer: MOG0101

Göransson, L. & Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperpektiv. Finspång: Mo Gård Förlag.
Artikelnummer: MOG0142

Beställ på Mogård förlag

När du anmält dig till kursen bör du beställa kurslitteratur så snart som möjligt.