Fortbildning

Tillbaka

Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem

Aktivitets ID:
183483
Tid:
21 januari - 29 mars 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2018-12-21
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgiftAnmäl dig till reservlistan

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift.

Du som deltagare får möjlighet till erfarenhetsutbyte om hur man kan skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet. Du får bland annat ta del av aktuella styrdokument samt forskares syn på verksamheten på fritidshemmen.

Kursen består av sex moment inom följande områden:

  • Introduktion
  • Styrdokument
  • Tre forskares syn på fritidshemmets uppdrag
  • Inkluderande lärmiljö på fritidshem
  • Fritidshemmets styrkor
  • Avslutande uppgift

 

Ledare

Ingmari Svensson, Eva-Karin Alm, Annika Jonsson, Evelinn Fagerberg

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga lärare på fritidshem.

Övrig personal, från samma arbetsplats, såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig lärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare i denna kurs får du kunskap om hur du skapar en tillgänglig lärmiljö på fritidshem och hur du kan anpassa verksamheten för att möta alla elevers behov.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

  • hur du kan skapa en inkluderande, delaktig och tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Upplysningar om administration:
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762

Övrigt

För att få kursintyg förväntas du ta del av kursens samtliga moment och vara aktiv i kursforum samt lämna in en slutuppgift.