Fortbildning
Tillbaka

Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem

Aktivitets ID:
183483
Tid:
21 januari - 29 mars 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2018-12-21
Platser kvar:
17
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift.

Du som deltagare får möjlighet till erfarenhetsutbyte om hur man kan skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet. Du får bland annat ta del av aktuella styrdokument samt forskares syn på verksamheten på fritidshemmen.

Kursen består av sex moment inom följande områden:

  • Introduktion
  • Styrdokument
  • Tre forskares syn på fritidshemmets uppdrag
  • Inkluderande lärmiljö på fritidshem
  • Fritidshemmets styrkor
  • Avslutande uppgift

 

Ledare

Ingmari Svensson, Annika Jonsson, Eva-Karin Alm, Evelinn Fagerberg

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga lärare på fritidshem.

Övrig personal, från samma arbetsplats, såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig lärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare i denna kurs får du kunskap om hur du skapar en tillgänglig lärmiljö på fritidshem och hur du kan anpassa verksamheten för att möta alla elevers behov.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

  • hur du kan skapa en inkluderande, delaktig och tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438

Upplysningar om administration:
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62

Övrigt

För att få kursintyg förväntas du ta del av kursens samtliga moment och vara aktiv i kursforum samt lämna in en slutuppgift.