Fortbildning

Tillbaka

Att undervisa barn och elever med rörelsehinder

Aktivitets ID:
183772
Tid:
21 januari - 5 maj 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2018-12-21
Platser kvar:
19
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Rörelsehinder är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser, till exempel cerebral pares (CP-skada), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, förvärvad hjärnskada. Kursen ger grundläggande kunskaper och har nära anknytning till deltagarnas vardagsarbete.

Kursen består av sju moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Rörelsehinder, ett samlingsbegrepp
 • Delaktighet och kommunikation
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser
 • Lärverktyg
 • Tillgänglig lärmiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Efter varje moment skriver du en loggbok. Vissa moment innehåller också inlämningsuppgifter.

Ledare

Susanne Lindros, Marita Andersson, Ann Oxenholt, Annika Martinsson

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga, verksamma inom förskola och skola som möter elever med rörelsehinder.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för orsaker till rörelsehinder och de pedagogiska konsekvenserna. Du får förutsättningar för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö och delaktighet för barn och elever med rörelsehinder.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • olika orsaker till rörelsehinder
 • hur det kan vara att leva med rörelsehinder
 • förhållningssätt och bemötande
 • pedagogiska konsekvenser
 • verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
 • betydelsen av delaktighet, tillgänglighet och allas rätt till kommunikation.

Funktionsnedsättning

Rörelsehinder

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596

Upplysningar om administration:
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762