Fortbildning
Tillbaka

Tematräff för dig som utifrån en central stödfunktion stödjer barn och elever med hörselnedsättning

Aktivitets ID:
186563
Tid:
5 mars 2019, kl 09:30 - 16:00
Plats:
Stockholm, OBS! Rosenlunds sjukhus, Hörselhabilitering Barn och ungdom, plan 8, Tideliusgatan 12
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-02-18
Platser kvar:
35
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Tematräffarna är ett samverkansforum där kommun- stat och landsting samverkar. Du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med kommunala hörselpedagoger/specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

Medverkande

Jenny-Anne Timåker, Johanna Fredman

Målgruppsbeskrivning

Hörselpedagoger, specialpedagoger med hörseluppdrag inom central stödfunktion i kommunen, pedagoger som jobbar lokalt eller centralt med hörselfrågor i kommunen, pedagoger som ger konsultativt stöd i hörselfrågor, pedagoger från kommunala hörselverksamheter i förskola, grundskola, gymnasieskola samt specialskola.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med andra kommunala hörselpedagoger/ specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Syftet är även att du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare haft erfarenhetsutbyte tillsammans med andra kommunala hörselpedagoger, specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du har samtalat om frågor och synliggjort potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat). 

Funktionsnedsättning

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 0104735408
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Upplysningar om administration:
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Förtäring

Kaffe: Ingår