Fortbildning
Tillbaka

Att förebygga frånvaro och främja närvaro

Aktivitets ID:
188764
Tid:
18 januari 2019, kl 09:00 - 15:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Skolhuvudman, Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2018-12-28
Platser kvar:
10
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Kursdagen innehåller föreläsningar av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare och gästföreläsare varvat med erfarenhetsutbyte och dialog.

Gästföreläsare är:

  • Åsa Radne, tidigare projektansvarig för projektet ”Kraftsamling för att minska skolfrånvaron i Stockholms län” som finansierades av Uppdrag psykisk hälsa. Hon delar med sig av erfarenheter och resultat från projektet.

  • Linda Gagner, Ann Tunell och Maria Ström från Tierps kommun som med stöd av SIS-medel och proaktivt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten driver ett projekt för att få tillbaka elever med problematisk frånvaro och främja närvaro på ett systematiskt sätt.

  • Ellinor Kennerö-Tonner och Emma Rosengren, båda rektorer i Södertälje kommun, berättar om Källbrinksskolans arbete med elever som har lång frånvaro samt hur de främjar närvaro. Källbrinkskolan har under flera år byggt upp en skola som är väl anpassad för elever med NPF.

Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten är Lena Häägg och Helene Fägerblad som båda har lång erfarenhet av att arbeta med problematisk skolfrånvaro och anpassningar för elever med NPF.

 

Medverkande

Helene Fägerblad, Lena Häägg

Målgruppsbeskrivning

Huvudman, rektor, elevhälsa och lärare som behöver samverka för att på ett systematiskt och relationellt sätt främja närvaro och få elever med problematisk frånvaro tillbaka till skolan.

Syfte

Deltagaren får ta del av beprövad erfarenhet och lärande exempel på hur skolan kan arbeta med att främja närvaro på ett systematiskt och relationellt sätt, samt hur man kan arbeta med att få tillbaka elever med lång skolfrånvaro. Det ges möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare, rådgivare och gästföreläsare.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om att skapa dialog kring och ge exempel på hur skolan kan arbeta systematiskt och relationellt med att främja närvaro.

Funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Lena Häägg, lena.haagg@spsm.se, 0104735127

Upplysningar om administration:
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Förtäring

Kaffe: Ingår