Fortbildning
Tillbaka

Kollegialt lärande för förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola

Aktivitets ID:
189803
Tid:
5 februari 2019, kl 13:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
Tid:
16 maj 2019, kl 13:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
Tid:
4 september 2019, kl 13:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
Tid:
13 november 2019, kl 13:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2019-01-15
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Kursen bygger på kollegialt lärande mellan yrkesverksamma förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola. Kursen tar upp dagsaktuella förändringar inom grundsärskola och gymnasiesärskola såsom digitalisering, uppdelning av centralt innehåll i kursplanen, betyg och bedömning samt pedagogiska planeringar.

Idén om kollegialt lärande bygger på dialog mellan yrkesverksamma förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola och bidrar till utveckling av den egna praktiken genom att förstelärarna kan använda de utökade kunskaperna i den egna undervisningen, eller för att utveckla skolans praktik.

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete utvecklas. Läs mer på Skolverkets hemsida

Litteraturlista:

Hirsh, Åsa (2017). Formativ undervisning

Skolverket (2016). Kollegialt lärande 

Timperley, Helen (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft

Östlund, Daniel (2017). Nio förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola - Resultat från en forskningscirkel

 

Medverkande

Therese Lindahl, Åsa Holm

Målgruppsbeskrivning

Förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du får fördjupande kunskaper om försteläraruppdraget.

Mål

Efter kursen har du som deltagare fördjupade kunskaper om:

- Aktuell forskning

- Kollegialt lärande

- Tillgänglig lärmiljö

- Styrdokument och barnrättsperspektivet

- Pedagogiska planeringar utifrån beprövad erfarenhet i ett kollegialt sammanhang

Funktionsnedsättning

Utvecklingsstörning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Upplysningar om administration:
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Förtäring

Kaffe: Ingår