Fortbildning
Tillbaka

Två kursplaner i samma klassrum. Integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

Aktivitets ID:
189949
Tid:
12 mars 2019, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
Tid:
27 mars 2019, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2019-02-19
Platser kvar:
6
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Vi utgår från de två kursplanerna och skapar undervisningssituationer och pedagogiska planeringar.

Vi kommer att arbeta fram exempel på hur undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, där eleven blir delaktig i det pedagogiska och sociala sammanhanget i klassen.

Litteraturlista:

 Grundsärskola 

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Bedömningsportalen Skolverket

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar Skolporten

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Integrerade elever publikation Skolverket

 

 

 

 

 

 

 

Medverkande

Eva-Lisa Andersson, Therese Lindahl, Åsa Holm

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen

Syfte

Du får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön. Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får en fördjupad kunskap i att arbeta i två kursplaner, pedagogiska planeringar, den nya digitaliseringen, bedömning och anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Du som deltagare får tillsammans med ditt arbetslag:

- kunskaper i arbetet med kursplaner för integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan.

- verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön.

Funktionsnedsättning

Utvecklingsstörning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13

Upplysningar om administration:
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Förtäring

Kaffe: Ingår