Fortbildning
Tillbaka

Medfödd dövblindhet steg 2

Aktivitets ID:
194732
Tid:
30 september - 13 december 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-09-02
Platser kvar:
23
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

I kursen, som är en fortsättning på Medfödd dövblindhet steg 1, fördjupar du dig i olika begrepp både teoretiskt och praktiskt. Innehållet i momenten handlar om hur du ser och fångar upp barnet eller elevens gester och uttryck och hur ni tillsammans gör dem språkliga. Kursen kommer framförallt att ha det taktila sinnet i fokus.

Kursen består av fem moment på följande områden:

  • Introduktion
  • Kommunikativa uttryck
  • Narrativitet
  • Betydelsen av gemensamt fokus
  • Teckenspråk i taktil form

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagaren efter varje moment. I vissa moment ingår även skriftliga inlämningsuppgifter där kursledarna ger återkoppling.

Kursens avslutning kommer att ske i form av två dagars träff den 11 december 13:00 - 12 december 14:30 vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm.

Se mer information under Övrigt.

Ledare

Jenny Näslund, Sonja Friberg

Målgruppsbeskrivning

Lärare, assistenter och resurspersoner som arbetar med barn och elever som har medfödd, tidig dövblindhet och har genomgått kursen "Medfödd dövblindhet steg 1" eller motsvarande.

Förkunskaper

Deltagarna ska ha genomgått kursen Medfödd dövblindhet steg 1 eller motsvarande.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kommunikation och samspel med barn och elever med medfödd dövblindhet samt kan använda den kunskapen i ditt dagliga arbete.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskap om:

  • grundläggande begrepp som används inom dövblindområdet med fokus på kommunikation och samspel.
  • hur du använder kunskapen i ditt dagliga arbete med barnet eller eleven med dövblindhet.
  • lärande, social och emotionell utveckling för barnet och eleven med dövblindhet.

Funktionsnedsättning

Dövblindhet

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98
Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0104735459

Upplysningar om administration:
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01

Övrigt

Obligatorisk kurslitteratur är Kommunikation och medfödd dövblindhet III, Inger Rødbroe & Marleen Janssen. Beställs på nkcdb.se.

Övrig obligatorisk kurslitteratur Hvis du kan se det, kan du understötte det. Beställs gratis på nordicwelfare.org. Går även att ladda ner på på Pdf.

En förutsättning att delta är att man är i direktarbete med ett barn eller elev som har medfödd dövblindhet. Det ingår att deltagaren filmar och analyserar sig själv i samspel med barnet eller eleven.

Innehållet i kursen presenteras i form av textdokument, föreläsningar, filmer och bygger på den Nordiska Läseplanen medfödd dövblindhet.

Kurslitteraturen innehåller filmer på en medföljande DVD-skiva, så deltagarna behöver ha tillgång till en DVD-spelare.

Deltagarna behöver avsätta minst fyra timmar per vecka för aktivt deltagande.