Fortbildning
Tillbaka

Att undervisa barn och elever med rörelsehinder

Aktivitets ID:
202472
Tid:
9 september - 15 december 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2019-08-19
Platser kvar:
5
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Rörelsehinder är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser, till exempel cerebral pares (CP-skada), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, förvärvad hjärnskada. Kursen ger grundläggande kunskaper och har nära anknytning till deltagarnas vardagsarbete.

Kursen består av sju moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Rörelsehinder, ett samlingsbegrepp
 • Delaktighet och kommunikation
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser
 • Lärverktyg
 • Tillgänglig lärmiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Vissa moment innehåller också inlämningsuppgifter.

Ledare

Isabel Olsson, Annika Martinsson, Susanne Lindros, Marita Andersson

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga, verksamma inom förskola och skola som möter elever med rörelsehinder.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för orsaker till rörelsehinder och de pedagogiska konsekvenserna. Du får förutsättningar för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö och delaktighet för barn och elever med rörelsehinder.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • olika orsaker till rörelsehinder
 • hur det kan vara att leva med rörelsehinder
 • förhållningssätt och bemötande
 • pedagogiska konsekvenser
 • verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
 • betydelsen av delaktighet, tillgänglighet och allas rätt till kommunikation.

Funktionsnedsättning

Rörelsehinder

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Upplysningar om administration:
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04