Fortbildning
Tillbaka

Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård

Aktivitets ID:
202745
Tid:
4 november - 9 december 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-10-14
Platser kvar:
16
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Den nätbaserade kursen vänder sig till lärare, specialpedagog, speciallärare, skolledare och elevhälsa i skola, socialtjänst samt Statens institutionsstyrelse eller andra HVB hem.

Kursen innehåller information om roller, uppdrag och ansvar för placerade barn och ungdomar inom ramen för samhällsvård. Ett av momenten tar upp SAMS och SiSam, modeller för samverkan för att skapa en sammanhållen skolgång. Kursen har fokus på att visa på att eleverna finns i ett gemensamt system där varje professionell aktör är mer eller mindre verksam i olika faser.

Kursen består av fem moment på följande områden:

  • Introduktion
  • Barn och ungdomar i samhällsvård och deras skolgång
  • Perspektiv på samverkan
  • SAMS och SiSam - modeller för samverkan
  • Rutiner för samverkan i din verksamhet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  

Ledare

Åsa Lindström, Anne-Charlotte Johansson, Marie Liljenbrand Skog

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagog, speciallärare, skolledare och elevhälsa i skola och socialtjänst samt SiS ungdomshem eller andra HVB-hem.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskaper för att skapa bättre förutsättningar för en obruten skolgång samt om medverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar, utifrån kännedom om SAMS- och SiSam-modellen.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

  • samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för en obruten skolgång
  • de olika rollerna kopplat till ansvar och aktivitet före, under och efter en placering inom ramen för samhällsvård
  • SAMS- och SiSam-modellen

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Åsa Lindström, asa.lindstrom@spsm.se, 010-4735199

Upplysningar om administration:
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Övrigt

I studietid rekommenderar vi att deltagarna avsätter 2-4 timmar per vecka.