Fortbildning
Tillbaka

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Aktivitets ID:
206869
Tid:
15 oktober 2019, kl 09:00 - 17:00
Tid:
16 oktober 2019, kl 08:30 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-09-10
Platser kvar:
20
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du, under två heldagar med teoretiska och praktiska pass, får grundläggande kunskaper om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer.

 

 • Under kursdagarna kommer du att lära dig om:
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • vad taktil läsning av text och bild samt bildtolkning innebär
 • Delaktighetsmodellen – delaktighet, kommunikation och begrepp
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet
 • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning
 • Roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt – samt hur samverkan kan se ut kring en elev med punktskrift som läsmedium

Hålltider

Dag ett: klockan 9.30-17.00 med kaffe och registrering från klockan 09.00

Dag två: klockan 8.30-16.00

Information om kommande steg 2

Detta första steg är obligatorisk för deltagande i kommande kurssteg inom de olika utbildningspaketen. Du anmäler dig till steg 2-kurs som riktar sig till den åldersgrupp, eller de ämnen, som du möter i ditt arbete. Vid detta kurstillfälle får du förtur om du har anmält dig till någon av de steg 2-kurser som ges i direkt anslutning till detta kurstillfälle.
Kursansvariga kan behöva prioritera bland övriga sökande vid stort söktryck.

För mer information om respektive kurs samt anmälan till dessa, vänligen följ respektive länk: 

Att möta elev med blindhet i grund- och gymnasiesärskolan med inriktning mot teoretiska ämnen, steg 2, 17-18 oktober

Att möta elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, teoretiska ämnen steg 2, 17 oktober

 

 

Medverkande

Maria Bergh, Karin Regnell, Lena Lindbom, Maria Ellingsson, Anders Nilsson, Annika Risberg, Ulrika Vanhoenacker, Carina Söderberg, Anders Sennerö, Björn Nyqvist, Ann-Charlotte Larsson, Ulrika Johansson Staffans

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, elevassistent, specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog, rektor/chef, elevhälsa

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika  omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig och likvärdig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36

Upplysningar om administration:
Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Förtäring

Kaffe: Ingår