Fortbildning
Tillbaka

Digitalt lärande, matematik

Aktivitets ID:
207314
Tid:
4 november - 13 december 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2019-10-07
Platser kvar:
33
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

I utbildning kan it-verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Den nätbaserade kursen är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

”Digitalt lärande, matematik” är en "prova på" kurs. Deltagarna ges möjlighet att själva prova att använda olika verktyg på dator och pekplatta.  Kursens fokus är dator och pekplatta som verktyg för elever där it kan tillföra andra möjligheter än traditionella läromedel.

Kursen består av tre moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Pedagogik och tillgänglighet
 • Styrdokument
 • Matematik med stöd av it
  - Matematik och elever i behov av särskilt stöd
  - Matematik med stöd av iPad
  - Matematik med stöd av dator
  - Matematik och internet 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer, arbetsuppgifter och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Motsvarande kurs genomförs även under tiden 4 februari till 15 mars. 

Se mer information under Övrigt nedan.

Ledare

Eva Rännar, Per Eriksson, Jenny Holmström

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter it i lärandet kan erbjuda i matematikundervisningen för att skapa möjligheter till delaktighet, tillgänglighet och inkludering.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • förståelse för pedagogikens betydelse i matematikundervisningen
 • provat att använda it-baserade verktyg i matematikundervisningen
 • reflekterat över olika sätt att tillgängliggöra ämnet matematik
 • reflekterat om internets möjligheter i matematikundervisningen

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Upplysningar om administration:
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Övrigt

Kursen kan ses som en instegskurs, för att arbeta med it-baserade lärverktyg. Den pågår under 5 veckor och som kursdeltagare kan du behöva lägga 5 timmar per vecka.

God vana att använda it-baserade verktyg krävs för ett behagligt arbetstempo.

Ett nära samarbete med it-stöd under kursens gång kan underlätta för dig som känner dig osäker.

Viktiga förberedelser inför kursen

För att fullt ut delta i kursen behöver du kunna installera program som ibland hämtas hem från internet. Om du inte har behörighet att installera program eller appar på det it-verktyg som ska användas i kursen, behöver du samverka med behörig it-administratör på din arbetsplats.

I kursens avsnitt kan ett flertal program, appar och filer laddas ner och installeras för att närmare undersökas. Kursdeltagaren står för eventuella kostnader. För att på ett smidigt och enkelt sätt kunna göra detta kan du behöva stöd av en it-ansvarig nära dig. Avtala tid för hjälp med installation av de programvaror eller appar som behövs innan det är ”för sent”.

Tänk på:

 • Det kan ta tid att ta hem programvaror från Internet.
 • Ta reda på om du själv har behörighet att installera program eller appar. Om inte, avtala tid med tekniskt ansvarig redan innan kursen startar.