Fortbildning
Tillbaka

Att möta barn och elever med hörselnedsättning

Aktivitets ID:
208496
Tid:
26 september 2019, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Gävle, SPSM, Bobergsplan 3, 802 64 Gävle, Utbidlningsrum på SPSM
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-09-05
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgiftAnmäl dig till reservlistan

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring attityder, bemötande och kommunikation.

Tematräffen omfattar områdena:
- örat och hörseln
- hörselteknik
- ljudet och den lärande miljön
- hörsimulering
- pedagogiska strategier
- förhållningssätt och bemötande
- lärande exempel
- barnperspektiv
- kommunikation
- tillgänglig utbildning

Medverkande

Ingela Söderberg, Susanne Wennberg

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, skolledare, assistenter, elevhälsopersonal.

Syfte

Tematräffen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området hörselnedsättning.
- Att deltagaren har grundläggande kunskaper om hörselnedsättning.
- Att deltagaren har förståelse och kunskap kring hur man skapar en tillgänglig     lärmiljö.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare
- kunskaper om förhållningssätt och bemötande
- strategier för att möta barns olika sätt att kommunicera
- praktiska kunskaper i att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättning

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Ingela Söderberg, ingela.wallstrom@spsm.se, 0104735609

Upplysningar om administration:
Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Förtäring

Kaffe: Ingår