Fortbildning
Tillbaka

Hur kan Stödmaterial elevhälsa användas i praktiken?

Aktivitets ID:
208723
Tid:
29 augusti 2019, kl 09:00 - 12:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Skolhuvudman, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-08-26
Platser kvar:
1
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare information om hur Stödmaterial elevhälsa kan användas för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Du får delta i workshops för att tillsammans med andra arbeta med de fyra reflektionsunderlag som ingår i materialet. I dessa synliggör vi skolans elevhälsoarbete, utforskar fler perspektiv i skolans samtalskultur, utvecklar skolans strukturer och hur skolans elevhälsoarbete kan systematiseras. Ta gärna del av antologin:

https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/forskarantologi

Handledningen, Det lilla ordet främst, ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan:

https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/handledning-med-reflektionsunderlag

Medverkande

Erica Sjöberg, Sarah Neuman

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsochefer, rektorer och/eller personal inom elevhälsan

Syfte

Syftet är att du som deltagare tillsammans med andra får reflektera kring hur Stödmaterial elevhälsas olika delar kan vara ett stöd för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om Stödmaterial elevhälsas olika delar, samt hur de på olika sätt kan vara ett stöd i ett utvecklingsarbete.

Funktionsnedsättning

Övergripande

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration:
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Förtäring

Kaffe: Ingår