Fortbildning
Tillbaka

Att undervisa elever med språkstörning, baskurs

Aktivitets ID:
208836
Tid:
19 september 2019, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
Tid:
9 oktober 2019, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2019-08-16
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Skola har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

 • Typisk språkutveckling
 • Vad är språkstörning
 • Samvariation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Ledning och stimulans
 • It i lärandet
 • Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift från dag 1
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betyg
 • Undantagsbestämmelsen

Kursen pågår 4-6 veckor med två fysiska tillfällen och däremellan en arbetsuppgift som redovisas vid tillfälle 2.

Kursen går även i Mjölby den 26 september och 18 oktober.

Medverkande

Ann Johansson, Eva Almroth

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och speciallärare.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning
 • att anpassa och ge adekvat stöd i undervisning, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättning

Tal språk och kommunikation

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-4735357

Upplysningar om administration:
Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Förtäring

Kaffe: Ingår