Fortbildning
Tillbaka

Att möta barn och elever med hörselnedsättning

Aktivitets ID:
209517
Tid:
24 oktober 2019, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Gävle, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Utbildningsrum på SPSM, Bobergsplan 3, 802 64 Gävle
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-10-03
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring attityder, bemötande och kommunikation.

Tematräffen omfattar områdena:
- örat och hörseln
- hörselteknik
- ljudet och den lärande miljön
- hörsimulering
- pedagogiska strategier
- förhållningssätt och bemötande
- lärande exempel
- barnperspektiv
- kommunikation
- tillgänglig utbildning

Medverkande

Ingela Söderberg, Susanne Wennberg

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, skolledare, assistenter, elevhälsopersonal.

Syfte

Tematräffen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området hörselnedsättning.
- Att deltagaren har grundläggande kunskaper om hörselnedsättning.
- Att deltagaren har förståelse och kunskap kring hur man skapar en tillgänglig     lärmiljö.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare
- kunskaper om förhållningssätt och bemötande
- strategier för att möta barns olika sätt att kommunicera
- praktiska kunskaper i att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättning

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Ingela Söderberg, ingela.wallstrom@spsm.se, 0104735609

Supportärenden:
Kontakt med support

Förtäring

Kaffe: Ingår