Fortbildning
Tillbaka

Att stärka stödet till elever med språkstörning

Aktivitets ID:
210877
Tid:
13 november 2019, kl 13:00 - 15:00
Plats:
Övertorneå, Lokal meddelas senare.
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2019-10-23
Platser kvar:
30
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Information om myndigheten

Delgivning av rapporten ”Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning”

Stödpaketet, olika genomgångar för förskola, grundskola, gymnasiet och vux

SPSM:s folder om språkstörning

Info om nätkurser

Podd

Läromedel

Rekommendera kommande baskurser 2020

Info om Hällsboskolan, Riksgymnasiet mm

Riktade SIS medel

Information om RC Tal och språk

Medverkande

Helen Bergstadius, Lisa Stenman, Mona Tafvelin

Målgruppsbeskrivning

Skolhuvudman, elevhälsa och rektor som har en viktig roll att skapa förutsättningar så att personal kan delta i kommande aktiviteter som myndigheten erbjuder.

Syfte

Få information om vilket stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten kan erbjuda personal som möter elever med språkstörning. Skolhuvudman, elevhälsa och rektor har en viktig roll i att skapa förutsättningar så att personal kan delta i kommande aktiviteter som myndigheten erbjuder.

Mål

Att deltagarna har vetskap om vilket stöd SPSM kan erbjuda personal som arbetar med elever med språkstörning.

Att deltagarna har en större förståelse för elever med språkstörning samt vetskap om var de kan hitta vidare kunskap i ämnet.

Funktionsnedsättning

Tal språk och kommunikation

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 070-380 57 93
Helen Bergstadius, helen.bergstadius@spsm.se, 010-473 55 74
Mona Tafvelin, mona.tafvelin@spsm.se, 010-4735329

Upplysningar om administration:
Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477