Fortbildning
Tillbaka

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 4 av 4

Aktivitets ID:
216046
Tid:
31 mars 2020, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
Tid:
1 april 2020, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Lärare
Sista anmälningsdag:
2020-02-27
Platser kvar:
16
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du, under två dagar med teoretiska och praktiska pass, får fördjupade kunskaper om hur undervisningen kan anpassas för elever som läser punktskrift.

Innehåll:

 • Att delge kursdeltagare exempel på framgångsrika aktiviteter och få en inblick i varandras lärandemiljöer.
 • Inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.
 • Tillgänglig teknologi  och studieteknik med till exempel TextViev, Word och Jaws
 • Taktila bilder och matematik i anpassade läromedel.  
 • Att räkna med abakus.
 • Läsa och skriva punktskrift, metoder för hur man kan arbeta för att ge eleven möjligheter att utveckla sin lästeknik och öka sin läshastighet.
 • Läsa och skriva, nationella prov
 • Dialogcafé kring utvecklingsrelaterade frågor och socialt samspel.

Denna kurs är en del av ett utbildningspaketet, uppdelat i 4 steg, där denna kurs är steg 4. Till varje kurssteg görs en separat anmälan.

Förkunskapskrav: "Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 3 av 4",  samt de två tidigare kursstegen

Medverkande

Maria Ellingsson, Tina Björk, Carina Bigelius, Ulrika Vanhoenacker, Annika Risberg, Maria Bergh

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elev med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha delgett exempel på framgångsfaktorer och fått inblick i övriga kursdeltagares lärmiljöer.
 • ha fått kunskap om inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation  
 • ha fått fördjupad kunskap i användandet av tillgängliga studietekniska verktyg
 • ha fått fördjupade kunskaper i taktil läsning
 • ha fått fördjupade kunskaper om användandet av abakus
 • ha fått kunskap kring anpassningar av läromedel
 • ha fått fördjupad kunskap i ämnesmetodik och bedömning av kunskaper hos en elev med blindhet

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Supportärenden:
Kontakt med support

Förtäring

Kaffe: Ingår