Fortbildning
Tillbaka

Tematräff CHARGE syndrom

Aktivitets ID:
219147
Tid:
2 april 2020, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Lärare, Förälder
Sista anmälningsdag:
2020-03-18
Platser kvar:
14
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

En tematräff för att öka kunskapen om självregleringens betydelse och vilka konsekvenser det får för den enskilde när det fungerar bra eller mindre bra. Insikt i vad bristande sinnesimpulser kan innebära socialt och pedagogiskt.

Som deltagare får du exempel på anpassningar för personer med CHARGE syndrom.

Tematräffen kommer också innehålla en presentation av hur livet blivit påverkat för en förälder till ett barn med CHARGE syndrom.

Möjlighet till erfarenhetsutbyte för anhöriga och professionella.

  • Om svårigheter i självreglering. Hur kan vi förstå bättre och lindra effekterna när utmaningarna blir för stora. (Sonja Friberg, specialpedagog SPSM)
  • Case vuxen.(Frida Racksäter-Nerback, specialpedagog Mogård)
  • Case barn. (Jessica Jägryd, specialpedagog SPSM)
  • Ett lite annorlunda liv – en mammas berättelse och egna tankar. (Helen Andersson, förälder).
  • Temadiskussioner i mindre grupper.

Denna tematräff är ett samarrangemang mellan Mo gård och Nätverk CHARGE syndrom.

Medverkande

Sonja Friberg, Christina Löf Jansson

Målgruppsbeskrivning

Lärare, elevhälsopersonal, assistenter, vårdnadshavare, landstingspersonal

Syfte

Öka sin kunskap om självregleringens betydelse för personer med CHARGE syndrom och hur förmåga att anpassa sig påverkar delaktighet och att denna förmåga behöver ske livet ut.

Få del av vårdnadshavarens erfarenheter.

Att etablera flera kontakter och möta andra aktörer runt barn, elever och studeranden med CHARGE syndrom.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare:

  • förståelse för vad svårigheter i självreglering innebär och hur något av det kan lindras.
  • ökad kunskap om att anpassa lärmiljön och social miljö till mer delaktighet för barnet, eleven, den vuxne.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0104735459

Supportärenden:
Kontakt med support

Förtäring

Kaffe: Ingår