Fortbildning
Tillbaka

Att undervisa barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning

Aktivitets ID:
220001
Tid:
9 mars - 24 april 2020
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2020-02-17
Platser kvar:
21
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Innehåll och upplägg i den nätbaserade kursen avser att stödja kursdeltagarna i att utveckla sin verksamhets tillgänglighet genom att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för målgruppen. En viktig del i kursen är erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

  • Introduktion
  • Synnedsättning
  • Tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön
  • Observation av aktivitet och utforskande samtal

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Löpande kommer också arbetsuppgifter med inriktning mot den egna verksamheten.

Ledare

Mari Blomberg, Marianne Thegeby Truedsson, Catharina Månsson

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga, verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning som möter barn, elever eller vuxenstuderande med synnedsättning.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse om synsystemet, förhållningssätt och pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Du får verktyg för att göra observationer och föra samtal för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande som har en synnedsättning

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

  • ögat och synsystemet
  • förhållningssätt och bemötande
  • pedagogiska konsekvenser
  • observationer och samtal
  • hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561
Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493

Supportärenden:
Kontakt med support