Fortbildning
Tillbaka

Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete

Aktivitets ID:
221970
Tid:
2 mars - 20 april 2020
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2020-02-10
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgiftAnmäl dig till reservlistan

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Du som chef eller specialpedagog i förskolan möter utmaningar i vardagen. Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som vill utvecklas i din yrkesroll och öka din beredskap att möta utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta förebyggande och systematiskt för att skapa en innehållsrik och tillgänglig verksamhet.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Kursintroduktion
  Att bekanta sig med varandra och kursplattformen.

 • Pedagogiska utmaningar i förskolan
  Hur skapar man en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan.

 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
  Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.

 • Specialpedagogik i förskolan
  Vad är specialpedagogik i förskolan och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna efter varje moment.

Ledare

Ann Johansson, Susanne Adelmar Johansson

Målgruppsbeskrivning

Förskolechefer och specialpedagoger inom förskolan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som kursdeltagarna ökar du din kunskap och förståelse om hur man skapar en verksamhet som möter alla barns behov, vikten av att arbeta systematiskt kring att utveckla kvaliteten samt hur specialpedagogiken kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • hur man skapar en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan
 • vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.
 • vad specialpedagogik i förskolan är och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

För att ge en uppskattning av hur mycket tid kursen kommer att ta kan man beräkna en halv dag per vecka som ett rimligt mått. Det kan ta mer tid ibland och man kan nog klara sig på mindre om man är mycket effektiv och van vid att använda datorn i nätstudier. För att studierna ska ge något till var och en så är det klokt att vara medveten om att det kräver tid.