Fortbildning
Tillbaka

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning

Aktivitets ID:
232777
Tid:
24 september 2020, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Skellefteå, Scandic Hotel, Kanalgatan 75
Tid:
4 november 2020, kl 09:00 - 16:00
Plats:
Skellefteå, Scandic Hotel, Kanalgatan 75
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2020-08-27
Platser kvar:
24
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området synnedsättning.

  • Omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
  • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
  • Dator och läsplatta som stöd
  • Erfarenhetsutbyte

Denna kurs genomförs på flera orter i landet.

Medverkande

Angelina Sandberg, Ingela Söderberg, Catharina Månsson

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar som pedagog för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning. Du som är assistent eller resurs för barn/elev med synnedsättning är välkommen tillsammans med ansvarig pedagog.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap i att anpassa lärmiljön för barn, elev eller vuxenstuderande med synnedsättning och även att skapa delaktighet i den verksamhet de befinner sig.

Mål

Deltagarna har kunskap om pedagogiska strategier och anpassningar i lärmiljön för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572

Supportärenden:
Kontakt med support