Fortbildning
Tillbaka

Medfödd dövblindhet steg 1

Aktivitets ID:
233889
Tid:
31 augusti - 27 januari 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2020-08-21
Platser kvar:
11
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

En nätbaserad baskurs som behandlar medfödd dövblindhet, konsekvenserna av funktionsnedsättningen samt hur man kan skapa tillgängliga lärmiljöer. Kursen innehåller teorier, föreläsningar, erfarenhetsutbyte, praktiska övningar samt egna fallstudier.

Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. I kursen ingår inlämningsuppgifter samt att deltagaren följer sin egen process i en loggbok.

I kursen ingår även en obligatorisk kurslitteratur, som presenteras under rubriken övrigt.

I kursen ingår två nätbaserade uppstartsdagar, samt två dagars fysiska träffar i Stockholm vid kursavslutning. Däremellan sker studierna i den digitala utbildningsmiljön.

Kursen startar 31 augusti 2020 på plattformen med inloggning och självstudier.

Träffar på plattformen: 3 september och 9 september klockan 9-16.

Kursen avslutas med två dagars fysisk träff i Stockholm på Specialpedagogiska skolmyndigheten Rålambsvägen 32 B, den 26-27 januari. Vi reserverar oss för förändringar på grund av Covid-19. 

Tid för träffarna: Dag 1: 9.30-16.30. Dag 2: 9-15 

 

 

Ledare

Sofi Malmgren, Ulrica Broddstedt Gulewitsch, Sonja Friberg

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och speciallärare som möter barn, elever och vuxenstuderande med medfödd dövblindhet i sitt dagliga arbete.

Barnskötare, elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

 

 

 

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som kursdeltagare får du en ökad kunskap om att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med medfödd dövblindhet.

Du får också ökad kunskap om konsekvenserna av medfödd dövblindhet, förhållningssätt och bemötande, samt för vikten av partnerkompetens där det finns stabila och kommunikativa relationer.

Mål

Efter kursen har du som deltagare:

  • förståelse för konsekvenser av medfödd dövblindhet.
  • kunskaper om specifika och generella förutsättningar för utveckling och lärande hos barn och elever med medfödd dövblindhet.
  • partnerkompetens.
  • kunskap om utveckling av samspel och kommunikation.
  • förmåga att omsätta dina lärdomar i praktiken

 

Funktionsnedsättning

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Ulrica Broddstedt Gulewitsch, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Som deltagare gör du fallstudier kring barnet eller eleven, som du följer genom hela kursen. Det ingår att du filmar och analyserar dig själv i samspel med barnet eller eleven, vilket innebär att du behöver ha medgivande från vårdnadshavare. Varje deltagare ansvarar själv för att få medgivande innan kursstart.

Du får ett bekräftelsemail om antagning efter anmälan. Ett urval utifrån profession kan komma att göras om antalet platser inte räcker till. Du får besked om det när anmälningstiden gått ut. 

Studierna beräknas ta minst fyra timmar per vecka. 

Obligatorisk kurslitteratur beställs här:

Rødbroe, I. & Janssen, M. Kommunikation och medfödd dövblindhet II. Finspång: Mo Gård Förlag.

 Beställ på nkcdb.se

Artikelnummer: MOG0102 Pris: 389 kr inkl. moms.

Under de fysiska träffarna bekostas och bokas resor och logi av kursdeltagarna. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår i kursen, inga övriga måltider.

Viktigt att du anmäler behov av teckenspråkstolk, tekniska hjälpmedel och eventuella allergier, när du gör din anmälan till kursen.