Fortbildning
Tillbaka

Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning

Aktivitets ID:
236668
Tid:
7 september - 20 november 2020
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2020-08-14
Platser kvar:
2
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Den nätbaserade kursen har fokus på lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Individuella arbetsuppgifter kommer att kopplas till moment 2,3 och 5 dessa utgår från deltagarnas yrkesvardag. Moment 5 innebär en individuell fördjupning utifrån eget önskemål och behov i den egna verksamheten.  

Kursen består av fem moment på följande områden:

  • Introduktion 1v.
  • Styrdokument, bedömning och betyg  2 v.
  • Lärandestrategier, förhållningssätt och kartläggning 3 v.
  • Tidsenlig utbildning, Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), digitalt lärande 2 v.
  • Individuell djupdykning 3 v.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna. Beräknad tidsåtgång är från ca 5 tim/vecka men med personlig variation och utifrån de olika momentens innehåll.

Följande litteratur är obligatorisk:

Partanen, P. (2011). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning.

Madeleine Abrandt Dahlgren, Irma Carlsson.  (2009), Lärande på vuxnas vis. Lund: Studentlitteratur

Staffan Selander. (2017). Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande

 

För den som vill fördjupa sig ytterligare:

Fejes, A. (2013), Lärandets mångfald. Lund: Studentlitteratur

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.

Aspelin, J. (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press

Selander, S. & Kress, G. (2017). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

 

Ledare

Gun Nilsson, Ann-Mari Andersson, Eva-Lisa Andersson

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och rektorer inom kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild undervisning för vuxna, folkhögskolor eller yrkeskompletterande utbildningar.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du ökad kännedom och kunskap om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Du utvecklar ditt förhållnings- och arbetssätt utifrån ett delaktighetsperspektiv och erbjuds, i ett gemensamt lärande, finna former och verktyg för att kunna möta mångfalden i vuxenstudiesituationer.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

  • hur du kan skapa verktyg, kartlägga, identifiera, hantera och bygga anpassade lärsituationer utifrån individers delaktighet, olikheter och behov.
  • möjliggöra, designa och genomföra lärsituationer i samverkan med elever i vuxenutbildningen utifrån ett gemensamt lärande.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Efter avslutad kurs ges intyg under förutsättning att:

Loggbok är använd kontinuerligt, inlämningar i moment 2,3 samt 5 är gjorda, aktivt deltagande i kursforum.