Fortbildning
Tillbaka

Digitalt lärande, PC och Mac

Aktivitets ID:
237179
Tid:
28 september - 13 november 2020
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2020-09-21
Platser kvar:
20
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Den nätbaserade baskursen är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av en introduktion och sex moment på följande områden:

 •      Introduktion
 •      Pedagogik och tillgänglighet
 •      Praktisk anpassning av Windows eller Mac Os
 •      Talsynteser, röster och språk
 •      Funktioner i rättstavningsprogram
 •      Att tänka på vid val av verktyg
 •      Implementering av kunskap från kursen och handlingsplan

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

 

Se mer information under Övrigt.

Ledare

Ann Oxenholt, John Hanson, Mats Vikberg

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som it-verktyg för PC och Mac kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om vad it-verktyg för PC och Mac är och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • förståelse för betydelsen av en tillgänglig lärmiljö
 • kännedom om relevanta styrdokument
 • praktisk erfarenhet av it-verktyg samt användbara anpassningar i PC och Mac
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av it-verktyg

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Vi vill poängtera att denna nätbaserade kurs är en baskurs.

Att tänka på

Ta reda på om du själv har behörighet att installera program. Om inte, avtala tid med tekniskt ansvarig i god tid.

Finns ordbehandlingsprogram på din dator?

Kontrollera om talsyntesprogram finns tillgängligt.

Demoversioner kommer att finnas för nedladdning i kursen.

Testa så att du har ett fungerande ljud.

Det kommer finnas filmer under kursen, därför är det viktigt att du kan titta på filmer från t.ex. http://www.youtube.com