Fortbildning
Tillbaka

Om dövblindhet

Aktivitets ID:
239539
Tid:
5 oktober - 27 november 2020
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2020-09-25
Platser kvar:
10
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Kursen är på basnivå och behandlar skillnaden medfödd och förvärvad dövblindhet. Vilka är de pedagogiska konsekvenserna av att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning och hur samspelar de olika sinnena. Hur  skapas en tillgänglig lärmiljö. Kursen innehåller teorier och föreläsningar.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

  • Introduktion
  • Dövblindhet
  • Sinnenas samspel
  • Tillgänglig lärmiljö, förutsättning för kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Ledare

Ulrica Broddstedt Gulewitsch, Lena Asklund

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare, förskolechef och rektor, som möter personer med dövblindhet. Du kan också tillhöra barn- och elevhälsa.

Barnskötare, elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kännedom, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med dövblindhet. Kursen behandlar också skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet samt de pedagogiska konsekvenserna av en kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kännedom om:

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblinds stöd.
  • dövblindhet, historik och pedagogiska konsekvenser.
  • sinnenas samspel och omgivningens betydelse.
  • skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet.
  • tillgänglig lärmiljö, förutsättningar för kommunikation.

Funktionsnedsättning

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Ulrica Broddstedt Gulewitsch, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Deltagarna behöver avsätta cirka 3 timmar i veckan för aktivt deltagande.

Obligatorisk kurslitteratur:

Rödbroe, I. & Janssen, M. (2008). Kommunikation och medfödd dövblindhet I. Finspång: Mo Gård Förlag
Artikelnummer: MOG0101

Göransson, L. & Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Finspång: Mo Gård Förlag.
Artikelnummer: MOG0142

Beställ på Mogård förlag

När du anmält dig till kursen bör du beställa kurslitteratur så snart som möjligt.

Kurslitteraturen innehåller filmer på en medföljande DVD-skiva, så deltagarna behöver ha tillgång till en DVD-spelare.