Fortbildning
Tillbaka

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Aktivitets ID:
241422
Tid:
8 september - 18 september 2020
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2020-08-21
Platser kvar:
29
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får grundläggande kunskaper om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer.

Kursen bygger på självstudier och har inga obligatoriska träffar. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

 • I kursen kommer du att lära dig om:
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • vad taktil läsning av text och bild samt bildtolkning innebär
 • Delaktighetsmodellen – delaktighet, kommunikation och begrepp
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet
 • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning
 • Roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt – samt hur samverkan kan se ut kring en elev med punktskrift som läsmedium

Information om kommande steg 2

Detta första steg är obligatorisk för deltagande i kommande kurssteg inom de olika utbildningspaketen. Du anmäler dig till steg 2-kurs som riktar sig till den åldersgrupp, eller de ämnen, som du möter i ditt arbete. 

 

 

Ledare

Ulrika Vanhoenacker, Anders Fridell, Anneli Embe, Gabriella Westerberg, Maria Bergh, Lena Lindbom, Carina Bigelius

Föreläsare

Victoria Bergström, Maria Ellingsson, Anders Nilsson, Anders Sennerö, Hillevi Törmä, Björn Nyqvist, Ulrika Johansson Staffans, My Paaske Toolanen, Sara Backström Lindeberg, Ann-Charlotte Larsson, Michael Bergström Mörman, Carina Söderberg, Lise-Lott Ljunggren, Annika Risberg, Lotta Wolff, Agneta Westman, Johanna Lindblad, Lisen Lehman, Kim De Verdier, Tina Björk

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, elevassistent, specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog, rektor/chef, elevhälsa

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika  omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig och likvärdig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Supportärenden:
Kontakt med support