Fortbildning
Tillbaka

Tematräff för rektorer i grundskola som har elever som läser efter två kursplaner, integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan.

Aktivitets ID:
242961
Tid:
1 oktober 2020, kl 09:00 - 11:00
Plats:
Digital tematräff via ZOOM
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Skolhuvudman, Rektor
Sista anmälningsdag:
2020-09-25
Platser kvar:
9
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Vi kommer att diskutera frågeställningar angående integrerade elever i grundskolan som läser efter grundsärskolans läroplan. Diskussionerna utgår från Skollagen, Styrdokumenten, och aktuella frågeställningar. I dessa aktiviteter kan man vara aktiv och delge sina erfarenheter utifrån yrkespraktik i ett kollegialt sammanhang.

Skolinspektionens rapport om integrerade elever, som är en av arbetsuppgifterna i tematräffarna:Två kursplaner i samma klassrum: grundläggande och fördjupad, kommer att diskuteras: 

Aktuell forskning, litteratur mm kommer att tas upp och delges.

Medverkande

Therese Lindahl, Eva-Lisa Andersson

Målgruppsbeskrivning

Rektor i grundskola

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som rektor i grundskolan som har integrerade elever som läser efter grundsärskolans kursplan får ett forum för kollegialt lärande. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar i skolledarrollen.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare kunskaper om:

- aktuella frågor runt integrerade elever

- elevens delaktighet

- stödmaterial från SPSM

- styrdokument

- tillgängliga lärmiljöer

Funktionsnedsättning

Utvecklingsstörning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Supportärenden:
Kontakt med support