Fortbildning
Tillbaka

Tillgängligt lärande med digitala verktyg i grund- och gymnasiesärskolan

Aktivitets ID:
243003
Tid:
10 september 2020, kl 14:00 - 16:00
Plats:
Digital tematräff via ZOOM
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Skolhuvudman, Rektor
Sista anmälningsdag:
2020-08-20
Platser kvar:
9
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

På tematräffen kommer vi att diskutera digitala resurser, hur kan vi använda dem och på vilket sätt gynnar det undervisning och lärande i grund- och gymnasiesärskola.

Vi utgår från styrdokumenten, aktuell forskning och nyheter om grundsärskolan och gymnasiesärskolan och tar del av andra myndigheters arbete runt digitalisering. Eftermiddagen består av föreläsning och arbete i smågrupper. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar som skolledare och samordnare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Tematräffen utgår från barnrättsperspektivet.

 

Innehåll:

- digital kompetens

- digitala verktyg

- hur digitala verktyg främjar elevernas kunskapsutveckling

- tillgänglig lärmiljö

- elevernas delaktighet i undervisningen

 

 

Medverkande

Therese Lindahl, Gunilla Kihlgren

Målgruppsbeskrivning

Rektor och samordnare inom förvaltning i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som rektor och samordnare inom förvaltning får ett forum för diskussion och utbyte om digitala verktyg och hur de kan främja elevernas kunskapsutveckling i grundsärskolan och gymansiesärskolan.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare kunskaper om:

- digital kompetens

- digitala verktyg

- hur digitala verktyg främjar elevernas kunskapsutveckling

- tillgänglig lärmiljö

- elevernas delaktighet i undervisningen

Funktionsnedsättning

Utvecklingsstörning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Supportärenden:
Kontakt med support