Fortbildning
Tillbaka

Digital introduktionskurs i bliss

Aktivitets ID:
245823
Tid:
7 oktober 2020, kl 15:00 - 15:45
Plats:
I digital form via Zoom
Tid:
14 oktober 2020, kl 13:00 - 16:30
Plats:
I digital form via Zoom
Tid:
24 november 2020, kl 13:00 - 16:30
Plats:
I digital form via Zoom
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2020-09-27
Platser kvar:
1
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Kursen innehåller en kortfattad presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad samt hur nya ord och begrepp kan skapas. Kursen tar även upp vikten av omgivningens betydelse för kommunikation. 

Kursen ges i en digitalt anpassad form, utifrån gällande restriktioner kring Covid-19. Eftersom det inte är möjligt att genomföra alla praktiska delar som ingår i den fysiska kursen är den digitala mindre omfattande och förkortad. Kursen heter därför Introduktionskurs till bliss. 

Kursen kommer att ges digitalt via Zoom vid de tre angivna tillfällena. Alla deltagare kommer att få tillgång till kursen i SPSM:s kursplattform där allt material kommer att ligga. Här finns filmer och dokument som du ska ta del av under kursens gång. 

Kursen omfattar 2 halvdagar samt en kortare introduktionsträff. Du behöver också ha tid att göra vissa moment på egen hand före träff 2 och 3.
Tillfälle 1 är en kort presentation av kursens upplägg, deltagarna samt en beskrivning av hur vi kommer att använda Zoom och vår kursplattform i kursen. Detta är också ett tillfälle för dig att ställa frågor kring det fortsatta arbetet i kursen.
Inför tillfälle 2 har du förberett dig genom att se några korta filmer, läst visst material samt skrivit ut angivna dokument. Mellan träff 2 och träff 3 finns det också material att ta del av samt övningar att göra.
Under tillfälle 2 och 3 träffas vi alla på Zoom och då går kursledarna igenom blissystemets grunder i föreläsningsform. Detta varvas med samtal och övningar i grupper.

Zoom är en digital mötesplattform som fungerar via webbläsare (använd Google Chrome) eller en nedladdad app på din dator, telefon eller surfplatta. Du kan också ringa in till mötet om det inte skulle fungera på något annat sätt. Lättast är att ladda ner zoom-appen till din dator, telefon eller surfplatta.

Någon dag innan kursen börjar kommer du att få ett mejl med en länk till mötet.

För mer information om bliss se SPSMs sida om bliss.

Medverkande

Sofia Trapp, Marita Andersson

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du en introduktion till grunderna i symbolspråket bliss, hur nya ord och begrepp kan skapas samt omgivningens betydelse och förutsättningar för kommunikation.

Mål

Efter genomgången kurs har deltagarna fått en introduktion till symbolspråket bliss.

Funktionsnedsättning

Förvärvad hjärnskada, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Supportärenden:
Kontakt med support