Fortbildning
Tillbaka

Tematräff för Skoldatatek 2.0 och liknande verksamheter

Aktivitets ID:
251238
Tid:
7 december 2020, kl 08:30 - 16:00
Plats:
Digital tematräff, via Zoom
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2020-11-16
Platser kvar:
18
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Tematräff för dig som arbetar i Skoldatatek eller på annat sätt har fokus på digitalisering, inkluderande processer och specialpedagogik.

Ur innehållet:

 • Kort om nyheter från SPSM
 • Information och samtal om resultat från analysen ”Ökad inkluderingskapacitet med stöd av Skoldatatek 2.0”
 • Exempel från ett utvecklingsarbete om språkutvecklande arbetssätt, digitalisering och skolbibliotek med syfte att höja måluppfyllelsen på skolan
 • Forskning om matematik, med efterföljande diskussioner i smågrupper
 • Deltagares erfarenheter från utvecklingsarbete

Under dagen får du möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagarna från andra kommuner kring aktuella frågeställningar:

 • Vilka erfarenheter har ni gjort och vad har ni lärt under coronatiden?
 • Hur kan ni ta tillvara dessa lärdomar framöver?
 • Hur inhämtar ni elevernas åsikter så att de kan påverka digital undervisning?
 • Vad krävs för att få distansundervisning att fungera för alla elever?
 • Vad innebär det för elever med funktionsnedsättning att undervisning sker digitalt?

Medverkande

Gunilla Almgren Bäck, Johnny Andersson

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar i Skoldatatek eller har ett stort engagemang för digitalisering, inkluderande processer och specialpedagogik inom skolan.

Syfte

Som deltagare får du kunskap om hur du kan utveckla Skoldatatek eller liknande verksamhet och på så sätt främja specialpedagogiska perspektiv i skolans digitaliseringsprocess.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare

 • kunskap om senaste forskningen kring matematik 
 • kunskap om olika perspektiv på digitala verktyg och arbetssätt för skolans inkluderande förmåga
 • fått exempel på en kommuns kompetensutvecklingsinsats
 • utvecklat idéer om nästa steg inom din verksamhet.

Funktionsnedsättning

Övergripande

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Det är en fördel att delta återkommande p.g.a. vissa delar utvecklas i samverkan mellan Skoldatatek och liknande verksamheter.