Fortbildning
Tillbaka

Mötesplats - Bliss

Aktivitets ID:
25204
Typ av aktivitet:
Digital mötesplats
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder, Elev Barn
Pris:
Ingen avgift

Beskrivning

Mötesplats för personer som i sitt arbete använder, eller är allmänt intresserade av bliss.

I denna Mötesplats finns det möjlighet att få och ta kontakt med andra personer som använder bliss. Ni kan aktivt diskutera, bidra och ställa frågor i ett forum. 

Mötesplatsen är beroende av medlemmarnas engagemang och deltagande.

I Mötesplatsen finns också en stor mängd material att ladda ned till sin dator. Det är blisskartor av olika typer, blissprogram till datorer, blissböcker  och blisspel. Ni finner också länkar till aktuell forskning.

 

Medverkande

Eva Rännar, Sofia Trapp

Målgruppsbeskrivning

Mötesplatsen vänder sig till personer som använder bliss. Det är inget krav att man gått en blisskurs.

SPSM håller ett flertal blisskurser om året på olika orter i Sverige. Se mer på SPSMs kurssidor för anmälan. Kursen är kostnadsfri.

Brukare, föräldrar och övriga intresserade är också välkomna att delta i Mötesplatsen.

Förkunskaper

Det är inget krav att man gått en blisskurs. Skulle man vilja gå en blisskurs håller SPSM flera sådana om året på olika orter i Sverige.

Syfte

Syftet med Mötesplatsen är att:

- Skapa kommunikation mellan personer som yrkesmässigt använder bliss.

- Tillhandahålla en bank av material som är möjligt att ladda hem.

- Vara ett forum där man kan dela med sig av de material man själv producerat.

- Vara en plats där man hittar länkar till forskning

 

Mål

Målet med Mötesplatsen är att underlätta arbetet för personer som yrkesmässigt använder bliss.

Funktionsnedsättning

Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789

Supportärenden:
Kontakt med support