Fortbildning
Tillbaka

Att möta elev med blindhet i förskoleklass metodik, steg 2

Aktivitets ID:
257706
Tid:
25 maj - 18 juni 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-04-26
Platser kvar:
18
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Välkommen till en nätbaserad kurs om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika skolsituationer. Kursen beräknas ta sammanlagt 16 timmar att genomföra och startar med en obligatorisk digital träff den 25 maj kl. 15.00-15.30 för att sedan bygga på självstudier. Det digitala mötet sker i Zoom, länk till mötet finns tillgänglig i samband med kursens start. Eventuellt tillkommer möjlighet till ytterligare digitala träffar.

Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på kollegialt lärande där du som deltagare reflekterar, skriver och svarar på inlägg i kursforum. I kursforum kommer du också möta kursledarna som läser och svarar på inlägg. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt eller tillsammans med kollegor eller i undervisningen på hemmaplan.

I kursen kommer du att ta del av föreläsningar om:

  • Att förstå omvärlden
  • Språk, läs och skriv med punktskrift
  • Matematik
  • Lek och fysisk aktivitet
  • Digitala verktyg

Ledare

Lena Lindbom, Agneta Westman, Hillevi Törmä, Johanna Lindblad, Lise-Lott Ljunggren

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i förskoleklass som har punktskrift som läsmedium.

 

Förkunskaper

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket. För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet är det en förutsättning att du har avslutat "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1". Våren 2021 går dessa kurser lite omlott. Steg 1 startar den 11 maj och omfattar även den 16 timmar så det innebär att det är möjligt att hinna genomföra steg 1 innan steg 2 startar den 25 maj.

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

  • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av undervisningen för en elev som ska ha punktskrift som läsmedium
  • ha tillägnat dig specifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
  • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet i det pedagogiska arbetet.

 

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Kursen ges som nätkurs och är omarbetad utifrån en fysisk kurs som omfattade två hela dagar (ca 16 timmar). I nätbaserad form beräknas samma tidsåtgång men en rekommendation är att dela upp arbetet i kortare pass. Viktigt att i samråd med rektor avsätta tid för genomförandet