Fortbildning
Tillbaka

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 2 av 4

Aktivitets ID:
257854
Tid:
25 maj - 18 juni 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-04-26
Platser kvar:
22
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen startar med en obligatorisk digital träff för att sedan bestå av självstudier. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

Kurspassen omfattar:

  • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
  • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
  • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
  • verbalisering och öppen syntolkning
  • fördjupade kunskaper om roller, ansvar, planering och samverkan

Information om kommande steg:
Utbildningspaketet är uppdelat i fyra steg. Information samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3-4) kommer att ges under kursen.

Ledare

Ulrika Vanhoenacker, Victoria Bergström, Lena Lindbom, Anders Fridell, Carina Bigelius, Maria Bergh, Tina Björk

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket. För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet är det en förutsättning att du har gått "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".  

Medverkan i steg 2 är en förutsättning för deltagande i steg 3-4 i paketet.

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

  • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet
  • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
  • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Kursen ges som nätkurs och är öppen för deltagarna under den angivna tiden. Deltagarna genomför kursen självständigt, förutom den obligatoriska digitala träffen vid kursstart.