Fortbildning
Tillbaka

Att möta elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, teoretiska ämnen, steg 2

Aktivitets ID:
258117
Tid:
25 maj - 18 juni 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-05-18
Platser kvar:
18
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om konsekvenserna av blindhet i olika undervisningssituationer. Kursens innehåll fokuserar både på teoretiskt och praktiskt arbete inom följande områden:

  • Lärverktyg, studieteknik och anpassningar av dokument
  • Pedagogiska konsekvenser, metodik och anpassningar av undervisningen i teoretiska ämnen
  • Betyg och bedömning

Kursen innehåller förinspelade föreläsningar, texter och uppgifter. Den sammanlagda kurstiden för steg 2 beräknas vara ca 8 timmar. Föreläsningarna hålls av våra rådgivare på SPSM, Resurscenter Syn. 

Ledare

Gabriella Westerberg

Föreläsare

Sara Backström Lindeberg, Carina Söderberg, Björn Nyqvist, Anders Sennerö, Ann-Charlotte Larsson, Gabriella Westerberg

Målgruppsbeskrivning

Lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i teoretiska ämnen med elev, i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan, och som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Deltagaren har fördjupad kunskap om hur undervisning och material kan anpassas för att göra lärsituationen inkluderande och tillgänglig.

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Björn Nyqvist, bjorn.nyqvist@spsm.se, 010-473 51 17

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Kursen ges som nätkurs och är öppen för deltagarna under den angivna tiden. Deltagarna genomför kursen självständigt.