Fortbildning
Tillbaka

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 4 av 4

Aktivitets ID:
258245
Tid:
13 april - 23 april 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-03-13
Platser kvar:
19
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen innehåller både obligatoriska digitala träffar och självstudier. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

De obligatoriska digitala träffarna är tisdag den 13 april och onsdag den 14 april klockan 13.00-15.00.

Innehåll:

 • Att delge kursdeltagare exempel på framgångsrika aktiviteter och få en inblick i varandras lärmiljöer.
 • Läsa och skriva punktskrift, metoder för hur man kan arbeta för att ge eleven möjligheter att utveckla sin lästeknik och öka sin läshastighet.
 • Att räkna med abakus.
 • Synspecifik metodik för olika ämnen till exempel NO och engelska.
 • Studieteknik på dator
 • Inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.
 • Nationella prov och anpassningar.
 • Samtal kring utvecklingsrelaterade frågor och socialt samspel.

Ledare

Tina Björk, Victoria Bergström, Maria Bergh, Carina Bigelius, Annika Risberg, Ulrika Vanhoenacker, Anders Fridell

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Detta är steg 4 i ett utbildningspaket. För att kunna tillgodogöra dig innehållet bör du ha gått "Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6" steg 1-3.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha fått fördjupade insikter i taktil läsning av text och bild.
 • ha fått kunskap kring anpassningar av läromedel och nationella prov.
 • ha fått fördjupade insikter om användning av abakus.
 • ha delgett exempel på framgångsfaktorer och fått inblick i övriga kursdeltagares lärmiljöer.
 • ha fått kunskap om inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Supportärenden:
Kontakt med support