Fortbildning
Tillbaka

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Aktivitets ID:
258290
Tid:
11 maj - 18 juni 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-04-26
Platser kvar:
28
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Välkommen till kursen Att möta elev med blindhet i skolan, Steg 1!

Resurscenter syns kurspaket om att möta elever med blindhet ges i flera steg. Steg 1 ger en grund att bygga vidare på med någon av våra Steg 2-kurser, som ger en fördjupning inom olika ämnesområden.

Steg 1 består av 11 kurspass, som innehåller förinspelade föreläsningar, texter och uppgifter. Den sammanlagda kurstiden för steg 1 beräknas vara ca 16 timmar. Föreläsningarna hålls av våra rådgivare på SPSM, Resurscenter Syn. Genom det här kurspaketet vill vi ge dig grunden för att skapa en anpassad lärmiljö för en elev som läser punktskrift.

I kursen kommer du att lära dig om:

 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • vad taktil läsning av text och bild samt bildtolkning innebär
 • delaktighetsmodellen – delaktighet, kommunikation och begrepp
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet
 • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning
 • roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt – samt hur samverkan kan se ut kring en elev med punktskrift som läsmedium

Du behöver förbereda ditt deltagande genom att ladda ner ett program som låter dig träna punktskrift. Programmet är gjort för PC och heter Synpunkter. Du kan hämta programmet cirka tre veckor före kursstart genom att logga in till kursen med de inloggningsuppgifter du har fått vid anmälan eller när ditt personliga konto första gången skapades.  När du loggat in finns en flik som heter ”Förberedelser inför kursstart” och där finns länken ”Program – synpunkter.zip samt information om hur du gör. Tänk på att du eventuellt behöver stöd av din it-avdelning. För dig som inte har PC presenteras ett alternativ under kursen.

Kursen bygger på självstudier, det finns inga obligatoriska träffar. Den totala beräknade tidsåtgången är 16 timmar och en rekommendation är att dela upp arbetet. Varje pass har en angiven tidsåtgång. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt, tillsammans med kollegor eller i undervisningen på hemmaplan. Vi gör ett utskick till skolan med material som du behöver till de praktiska övningarna. 

Vi använder oss av ett Kursforum för att du som kursdeltagare ska kunna reflektera med andra deltagare, ställa frågor och få svar av någon av oss. Det finns ett Kursforum till varje pass med olika forumtrådar med inriktning mot olika stadier. 

I slutet på kursen ska du skriva en individuell inlämningsuppgift. Där delar du med dig, till oss kursledare och andra kursdeltagare, av dina reflektioner kring kursen och tankar om ditt kommande arbete. När du genomfört kursen, lämnat in din inlämningsuppgift samt besvarat utvärderingen får du ett kursintyg. Efter att kursen avslutas ligger kursen kvar i ett år. Kursen är då inte längre aktiv men du kan ta del av innehållet. 

Ledare

Ulrika Johansson Staffans, Ulrika Vanhoenacker, Anneli Embe, Annika Risberg, Anders Nilsson, Lena Lindbom, Carina Bigelius, Maria Bergh, Carina Söderberg, Gabriella Westerberg, Anders Fridell

Föreläsare

Tina Björk, Lise-Lott Ljunggren, Johanna Lindblad, Lotta Wolff, Annika Risberg, Ann-Charlotte Larsson, Lisen Lehman, Maria Ellingsson, Agneta Westman, Hillevi Törmä, Anders Sennerö, Kim De Verdier, My Paaske Toolanen, Björn Nyqvist, Michael Bergström Mörman, Sara Backström Lindeberg, Victoria Bergström

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, elevassistent, specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog, rektor/chef, elevhälsa

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika  omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig och likvärdig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Supportärenden:
Kontakt med support