Fortbildning
Tillbaka

Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning

Aktivitets ID:
258995
Tid:
8 februari - 30 april 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2021-01-28
Platser kvar:
4
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Du får kunskap om hur synen på funktionsnedsättning påverkas av individers bakgrund och erfarenheter. Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa ett gott interkulturellt möte.


Kursen inleds med en introduktion och består sedan av tre moment:

1. Utåtblick
2. Inåtblick
3. Det interkulturella mötet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång ca 3-4 timmar/vecka.

Ledare

Auli Skoglund Poussu, Catrin Andersson, Mia Walther, Per Eriksson, Susanne Wennberg, Angelina Sandberg

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga och verksamma inom alla skolformer som möter nyanlända och flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och studerande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du reflektera över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras. Du får verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

  • framgångsfaktorer för att skapa ett gott interkulturellt möte
  • förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694

Supportärenden:
Kontakt med support