Fortbildning
Tillbaka

Digitalt lärande, Ipad

Aktivitets ID:
260617
Tid:
15 mars - 30 april 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-03-01
Platser kvar:
7
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. ”Digitalt lärande, iPad” är en erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av en Introduktion och fyra moment på följande områden:

  • Introduktion
  • Pedagogik och tillgänglighet
  • Stöd i iOS
  • Läs- och skrivstöd på iPad
  • Strategier för fortsatt arbete

 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång 4-5 timmar per vecka.

Vi kommer att erbjuda digitala träffar i Zoom för den som vill. Introduktion måndag 15 mars kl. 15.30-16.30 där vi berättar om kursen Digitalt lärande iPad eller onsdag 17 mars kl. 15.30-16.30. 

 

Se mer information under Övrigt.

Ledare

Ingmari Svensson, Lisa Stenman, Anneli Forsberg

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring  elever och vuxenstuderande i en inkluderande skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som digitala verktyg för iPad kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

 

Mål

Efter kursen har du som deltagare

  • kännedom om digitala verktyg för iPad och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
  • förståelse för betydelsen av en tillgänglig lärmiljö
  • praktisk erfarenhet av digitala verktyg samt användbara anpassningar för iPad
  • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av digitala verktyg

 

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Kursen går under tiden 15 mars till den 30 april.

Viktiga förberedelser inför kursen Digitalt lärande, iPad

Följande appar (som bekostas av deltagaren) kommer att hanteras i kursen och kan därför behöva installeras på din iPad:

Någon av följande  
 Biblio PocketBook 
 Claro ScanPen, Prizmo Go, Office Lens
 Claro Speak, IntoWords, Oribi Writer och Skolstil, Skolstil2 eller Skolstil3
 Tor Talk, Book Creator

Ett nära samarbete med it-stöd under kursens gång kan underlätta för dig som känner dig osäker

Möjlighet att möta kursledare och kursdeltagare digitalt via Zoom kommer att erbjudas för den som vill.