Fortbildning
Tillbaka

Språkstörning - Baskurs förskola

Aktivitets ID:
262425
Tid:
15 mars - 2 maj 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-03-08
Platser kvar:
18
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för barnets lärande. Den belyser förskolans lärmiljö och vikten av att specifikt stödja barnets språkliga utveckling. Kursen innehåller konkreta arbetsuppgifter som syftar till att lärmiljön blir mer tillgänglig för barn som har språkstörning.

Kursen består av följande sex moment:

Moment 1: Språkutveckling och språkstörning

Moment 2: Språkstörning i olika åldrar

Moment 3: Tillgängliga lärmiljöer

Moment 4: Högläsning

Moment 5: Kommunikation och samspel

Moment 6: Återblick och framåtblick

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Observera att det är uppgifter som ska utföras praktiskt i barngrupp. Dessa ska sedan reflekteras på kursforum och även lämnas in till kursledare. Därför behöver du tillgång till en grupp av barn. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 4 timmar i veckan.

Studierna sker på nätet, startar måndag den 15 mars (v 11) och pågår fram till söndag den 2 maj 2021 (v 17). Studierna kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under veckans moment. Det är inga fasta tider för de gemensamma diskussionerna på kursforum (skriftlig chatt). Observera att kursen pågår under påsklovsveckorna men att moment 3 pågår under 2 veckor, vecka 13 och 14.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Ledare

Eva Prytz, Åsa Larsson, Monica Einarsson, Annika Martinsson, Anna Grape, Camilla Lindahl Magnusson

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, specialpedagoger eller speciallärare som arbetar med barn i förskolan. Prioritet ges till aktiva pedagoger i barngrupp, framför centralt placerade specialpedagoger eller andra funktioner i elevhälsan.
OBS! Till er specialpedagoger med övergripande funktion hänvisar vi till en ny kurs, som startar under våren -21.

Barnskötare/assistenter/resurspedagoger har möjlighet att delta i kursen under förutsättning att en ansvarig pedagog från samma förskola går kursen samtidigt och kan stödja gällande kursuppgifter. Ni behöver då anmäla er samtidigt.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur barn med språkstörning kan ges ökade möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. Du får kunskap om hur förskolan medvetet kan arbeta för att stärka den språkliga och kommunikativa förmågan hos barn med språkstörning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

  • den typiska språkutvecklingen hos barn och vad som kännetecknar en språkstörning,
  • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
  • den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöns betydelse i förskolan,
  • hur du kan göra lärmiljön mer tillgänglig och öka delaktigheten för barn med språkstörning.

Funktionsnedsättning

Tal språk och kommunikation

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Supportärenden:
Kontakt med support