Fortbildning
Tillbaka

Digital introduktionskurs i bliss

Aktivitets ID:
264738
Tid:
11 februari 2021, kl 15:15 - 16:00
Plats:
Digital kurs, via Zoom
Tid:
17 februari 2021, kl 13:00 - 16:00
Plats:
Digital kurs, via Zoom
Tid:
11 mars 2021, kl 13:00 - 16:00
Plats:
Digital kurs, via Zoom
Tid:
13 april 2021, kl 13:00 - 16:00
Plats:
Digital kurs, via Zoom
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-02-02
Platser kvar:
17
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Kursen innehåller en kortfattad presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad samt hur nya ord och begrepp kan skapas. Kursen tar även upp vikten av omgivningens betydelse för kommunikation.

Kursen ges i en digitalt anpassad form, utifrån gällande restriktioner kring covid-19. Eftersom det inte är möjligt att genomföra alla praktiska delar som ingår i den fysiska kursen är den digitala mindre omfattande och förkortad. Kursen heter därför Introduktionskurs i bliss.

Kursen kommer att ges digitalt via Zoom vid de fyra angivna tillfällena. Du förväntas också göra visst arbete inför varje kurstillfälle. Alla deltagare kommer att få tillgång till kursen i SPSM:s kursplattform där allt material kommer att ligga. Här finns filmer och dokument som du ska ta del av under kursens gång. Vi beräknar att du behöver avsätta ca 15 timmar för hela kursen.

Du behöver ha tillgång till dator eller surfplatta samt möjlighet att skriva ut material.

Medverkande

Marie Qvist, Auli Skoglund Poussu, Eva Rännar, Sofia Trapp, Marita Andersson

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du en introduktion till grunderna i symbolspråket bliss, hur nya ord och begrepp kan skapas samt omgivningens betydelse och förutsättningar för kommunikation.

Mål

Efter genomgången kurs har deltagarna fått en introduktion till symbolspråket bliss.

Funktionsnedsättning

Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Marie Qvist, marie.qvist@spsm.se, 010-473 59 10
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Supportärenden:
Kontakt med support