Fortbildning
Tillbaka

TeachMeet: Undervisning i grundsärskolan

Aktivitets ID:
266195
Tid:
17 februari 2021, kl 14:00 - 17:00
Typ av aktivitet:
Webbinarium
Målgrupp:
Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-02-22
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Du som deltagare kommer att möta Skolverket, Skolinspektionen, SPSM läromedel och lärare som berättar om sin skolpraktik, samt några inspirerande miniföreläsningar.

Skolverket kommer att delge er om den reviderade läroplanen i grundsärskolans ämnen och ämnesområdena, om förändringar i syftet, centrala innehållet samt i kunskapskravet, runt betyg och bedömning. Skolinspektionen kommer att föreläsa om deras rapport om undervisningen i grundsärskola, och det kommer finnas tid att ställa frågor och diskutera i mindre grupper. SPSM läromedel kommer att visa de nyaste runt målgruppen samt hur man söker läromedel. Vi kommer även ha några små miniföreläsningar som inspirerar till en mer tillgänglig lärmiljö och delaktighet.

Program för eftermiddagen kommer att publiceras i januari.

Som deltagare får du tillgång till en kurshemsida med material och information.

Medverkande

Therese Lindahl, Gunilla Kihlgren

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog, lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du och ditt arbetslag kommer att få information om de reviderade kursplanerna, granskningen av grundsärskolan och betyg, bedömning, tillgänglig lärmiljö och delaktighet.

Mål

Du som deltagare får:

- kunskaper om de reviderade kursplanerna i grundsärskolan

- kunskaper om tillgänglig lärmiljö och delaktighet

- information utifrån Skolinspektionens rapport om undervisningen i     grundsärskolan

- läromedelsinspiration från SPSM läromedel och minimässa

 

 

Funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Supportärenden:
Kontakt med support