Fortbildning
Tillbaka

Språkande för personer med medfödd dövblindhet

Aktivitets ID:
267751
Tid:
20 april 2021, kl 13:00 - 16:00
Typ av aktivitet:
Webbinarium
Målgrupp:
Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2021-04-19
Platser kvar:
435
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Genom detta webbinarium vill vi medvetandegöra och belysa hur man kan kommunicera och utveckla kommunikation utifrån ett taktilt perspektiv. Du som deltagare kommer att möta specialpedagogiska skolmyndigheten resurscenter dövblind, Mo Gård och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, i några inspirerande föreläsningar som belyser:

  • Autentisk kommunikation
  • Spatiala komponenter som grund för språkandet
  • Språkliga kategorier – ett språk som kommer inifrån

Medverkande:

SPSM: Jenny Näslund och Sofi Malmgren
Nkcdb, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor: Monika Estenberger
Mo Gård: Ingrid Axelhed och Caroline Lindström

Program:

13.00-13.15 Inledning: Sofi Malmgren och Jenny Näslund

13.15-14.00 Hur kan man se på språk? Ingrid Axelhed
Hur kan man få syn på språkandet? Monika Estenberger

14.00-14.15 Rast

14.15-15.00 Språkande i tid och rum. Caroline Lindström
Fallbeskrivning med praktiska exempel och råd.

15.00-15.15 Rast

15.15-15.45 forts fallbeskrivning

15.45-16.00 Frågestund

Medverkande

Sofi Malmgren, Jenny Näslund

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar i förskola eller skola, LSS verksamhet, boenden eller som på annat sätt kommer i kontakt med personer som har medfödd dövblindehet i ditt arbete eller privat.

Syfte

Att öka kompetensen att kunna se personer som har medfödd dövblindhet som kompetenta och språkande i en kroppslig/taktil form.

Mål

Målet är att deltagaren får kännedom om

  • Vad kan språkande innebära för personer med medfödd dövblindhet?
  • Hur yttringar kan bildas i en kroppslig/taktil form
  • Vikten av att kunna göra en tolkning av yttringarna utanför här och nu.
  • Hur du kan göra för att stödja språkande

Funktionsnedsättning

Dövblindhet

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Webbinariet kommer skriv- och teckenspråktolkas