Fortbildning
Tillbaka

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 - introduktion och inspiration

Aktivitets ID:
269455
Tid:
27 april 2021, kl 14:00 - 16:00
Typ av aktivitet:
Webbinarium
Målgrupp:
Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-04-23
Platser kvar:
37
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Webbinariet är en introduktion till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 som innehåller följande moment:

  • Läs- och skrivutveckling
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Att kartlägga läs- och skrivutveckling
  • Att utforma en tillgänglig läs- och skrivundervisning
  • Inspiration, material och arbetssätt

Innehållet har en koppling till Läsa, skriva, räkna- en garanti för tidiga stödinsatser och riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklass och i årskurs 1–3. Under webbinariet varvas föreläsning med möjlighet till erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Länk till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3
https://www.spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/ 

Medverkande

Anneli Forsberg, Kerstin Norell Helmsjö, Ann Louise Eriksson, Peggy Emanuelsson, Ylva Schön, Sara Joneby Rissler, Evelinn Fagerberg, Ulrika Näsholm

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar, ger specialpedagogiskt stöd eller ansvarar för att organisera arbetet för förskoleklass till årskurs 3.

Förkunskaper

Förskollärar- eller lärarutbildning

Syfte

Syftet är att ge en introduktion till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3. Webbinariet bidrar till ökad kännedom om studiepaketet och hur det kan vara ett stöd i arbetet med läs- och skrivutveckling.

Mål

Efter webbinariet har du som deltagare fått:

  • ökad kännedom om innehållet i de olika momenten i studiepaketet
  • ökad insikt om hur studiepaketet kan bidra till rätt stöd i rätt tid enligt läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga insatser.

Funktionsnedsättning

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24

Supportärenden:
Kontakt med support