Fortbildning
Tillbaka

Digitalt lärande, Ipad

Aktivitets ID:
277450
Tid:
27 september - 12 november 2021
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2021-09-13
Platser kvar:
38
Pris:
Ingen avgift

När du skapar ett konto eller anmäler dig till en kurs kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att behandla dina personuppgifter. Uppgift om namn och kontaktuppgifter, såsom e-post, telefonnummer och adress, behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla användarkonton och administrera vår kursverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal och allmänt intresse. Uppgifter om din profession, arbetsplats samt i vilken kommun du är verksam behandlas i syfte att följa upp och utvärdera vår utbildningsverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Om du angivit att du har särskilda behov i samband med fysiska möten eller deltagande i andra aktiviteter, kommer vi att behandla känsliga personuppgifter. Uppgifter om hälsa behandlas för att kunna tillgodose behovet av specialkost och annan anpassning, t.ex. behov av teckenspråkstolk, punktskrift eller annat hjälpmedel vid deltagande i utbildningen. I de fall du angivit att du har behov av tolk på annat modersmål än svenska behandlar vi uppgifter om tolkspråk. Uppgift om tolkspråk kan tillsammans med andra uppgifter i vissa fall avslöja en persons etniska ursprung och därmed utgöra känsliga personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är viktigt allmänt intresse.

Dina personuppgifter sparas så länge du har ett aktivt konto. Om du inte varit inloggad på ditt konto under de senaste tre åren kommer ditt konto att raderas.

Följ länken för att läsa mer om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar personuppgifter (här länkar man till den allmänna informationen som finns på externwebben).

https://www.spsm.se/om-oss/om-webbplatsen/information-om-behandling-av-personuppgifter/

Anmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. ”Digitalt lärande, iPad” är en erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av en Introduktion och fyra moment på följande områden:

  • Introduktion
  • Pedagogik och tillgänglig lärmiljö
  • Stöd i iOS och iPadOS
  • Läs- och skrivstöd på iPad
  • Strukturstöd på iPad

 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång 4-5 timmar per vecka.

Vi kommer att erbjuda digitala träffar i Zoom för den som vill. Introduktion måndag 27 september kl. 15.30-16.30 där vi berättar om kursen Digitalt lärande iPad eller onsdag 29 september kl. 15.30-16.30. 

 

Se mer information under Övrigt.

 

Ledare

Lisa Stenman, Ann Louise Eriksson, Ingmari Svensson

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring  elever och vuxenstuderande i en inkluderande skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som digitala verktyg för iPad kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

 

Mål

Efter kursen har du som deltagare

  • kännedom om digitala verktyg för iPad och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
  • förståelse för betydelsen av en tillgänglig lärmiljö
  • praktisk erfarenhet av digitala verktyg samt användbara anpassningar för iPad
  • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av digitala verktyg

 

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

Kursen går under tiden 27 september till den 12 november.

Viktiga förberedelser inför kursen Digitalt lärande, iPad

Följande appar (som bekostas av deltagaren) kommer att hanteras i kursen och kan därför behöva installeras på din iPad:

Någon av följande  
 E-Pub - Biblio eller PocketBook 
 Fotografera text och få den uppläst - Claro ScanPen, Prizmo Go eller Office Lens
 Läs- och skrivstöd - Claro Speak, IntoWords, Oribi Writer och Skolstil, Skolstil2 eller Skolstil3, Tor Talk, Book Creator

Ett nära samarbete med it-stöd under kursens gång kan underlätta för dig som känner dig osäker

Möjlighet att möta kursledare och kursdeltagare digitalt via Zoom kommer att erbjudas för den som vill.