Fortbildning
Tillbaka

Att undervisa elev med blindhet i årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen, steg 1 och 2

Aktivitets ID:
350214
Tid:
7 augusti - 20 oktober 2023
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2023-08-06
Platser kvar:
145
Pris:
Ingen avgift

När du skapar ett konto eller anmäler dig till en kurs kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att behandla dina personuppgifter. Uppgift om namn och kontaktuppgifter, såsom e-post, telefonnummer och adress, behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla användarkonton och administrera vår kursverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal och allmänt intresse. Uppgifter om din profession, arbetsplats samt i vilken kommun du är verksam behandlas i syfte att följa upp och utvärdera vår utbildningsverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Om du angivit att du har särskilda behov i samband med fysiska möten eller deltagande i andra aktiviteter, kommer vi att behandla känsliga personuppgifter. Uppgifter om hälsa behandlas för att kunna tillgodose behovet av specialkost och annan anpassning, t.ex. behov av teckenspråkstolk, punktskrift eller annat hjälpmedel vid deltagande i utbildningen. I de fall du angivit att du har behov av tolk på annat modersmål än svenska behandlar vi uppgifter om tolkspråk. Uppgift om tolkspråk kan tillsammans med andra uppgifter i vissa fall avslöja en persons etniska ursprung och därmed utgöra känsliga personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är viktigt allmänt intresse.

Dina personuppgifter sparas så länge du har ett aktivt konto. Om du inte varit inloggad på ditt konto under de senaste tre åren kommer ditt konto att raderas.

Följ länken för att läsa mer om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar personuppgifter (här länkar man till den allmänna informationen som finns på externwebben).

https://www.spsm.se/om-oss/om-webbplatsen/information-om-behandling-av-personuppgifter/

Anmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Denna kurs ger grunderna kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning.

Kursen riktar sig till dig som, i årskurs 7–9 eller på gymnasiet:

 • Undervisar i ett teoretiskt ämne
 • Är resursperson
 • Är skolledare eller arbetar inom elevhälsan

Efter genomgången kurs har du kunskap om blindhet och dess konsekvenser i olika skol- och undervisningssituationer:

 • Hur utveckling, hälsa och lärande påverkas när eleven har en blindhet
 • Omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande
 • Punktskrift
 • Taktila bilder
 • Lärverktyg, studieteknik och tillgängliga dokument
 • Pedagogiska konsekvenser, metodik och anpassningar av undervisningen i teoretiska ämnen
 • Betyg och bedömning
 • Nationella prov – anpassningar och genomförande

Kursen bygger på självstudier och en obligatorisk digital träff. Självstudierna beräknas ta cirka elva timmar att genomföra. Den digitala träffen omfattar två timmar och genomförs torsdag 28 september klockan 14.00-16.00 i Zoom.

Ledare

Andreas Schönbeck, Anders Sennerö

Målgruppsbeskrivning

Lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i teoretiska ämnen med elev, i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan, som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Att deltagaren har fördjupad kunskap om hur undervisning och material kan anpassas för att göra lärsituationen inkluderande och tillgänglig.

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392

Supportärenden:
Kontakt med support