Fortbildning
Tillbaka

Att möta elever i läs- och skrivsvårigheter, årskurs 4-6

Aktivitets ID:
352837
Tid:
16 augusti 2023, kl 09:00 - 11:00
Tid:
14 september 2023, kl 15:00 - 17:00
Typ av aktivitet:
Webbinarium
Målgrupp:
Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2023-08-11
Platser kvar:
67
Pris:
Ingen avgift

När du skapar ett konto eller anmäler dig till en kurs kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att behandla dina personuppgifter. Uppgift om namn och kontaktuppgifter, såsom e-post, telefonnummer och adress, behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla användarkonton och administrera vår kursverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal och allmänt intresse. Uppgifter om din profession, arbetsplats samt i vilken kommun du är verksam behandlas i syfte att följa upp och utvärdera vår utbildningsverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Om du angivit att du har särskilda behov i samband med fysiska möten eller deltagande i andra aktiviteter, kommer vi att behandla känsliga personuppgifter. Uppgifter om hälsa behandlas för att kunna tillgodose behovet av specialkost och annan anpassning, t.ex. behov av teckenspråkstolk, punktskrift eller annat hjälpmedel vid deltagande i utbildningen. I de fall du angivit att du har behov av tolk på annat modersmål än svenska behandlar vi uppgifter om tolkspråk. Uppgift om tolkspråk kan tillsammans med andra uppgifter i vissa fall avslöja en persons etniska ursprung och därmed utgöra känsliga personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är viktigt allmänt intresse.

Dina personuppgifter sparas så länge du har ett aktivt konto. Om du inte varit inloggad på ditt konto under de senaste tre åren kommer ditt konto att raderas.

Följ länken för att läsa mer om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar personuppgifter (här länkar man till den allmänna informationen som finns på externwebben).

https://www.spsm.se/om-oss/om-webbplatsen/information-om-behandling-av-personuppgifter/

Anmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Välkommen till en webbinarieserie i två delar om läs- och skrivsvårigheter. Under webbinarieserien får du ökad kunskap om vad som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter och hur du kan utforma anpassningar och stöd i undervisningen. Det första webbinarietillfället ger dig grundläggande kunskaper inom området och är gemensamt för deltagare med inriktning mot årskurs F–3 och 4–6. Det andra tillfället fokuserar på årskurs 4-6.

Innehåll:

  • Orsaker till läs- och skrivsvårigheter
  • Pedagogiska konsekvenser som läs- och skrivsvårigheter kan leda till
  • Betydelsen av elevers delaktighet och stödjande strukturer
  • Evidensbaserad läs- och skrivundervisning på grupp- och individnivå

Vid båda webbinarietillfällena har du möjlighet att ställa skriftliga frågor via chatten till föreläsarna. Seriens delar bygger på varandra och du förväntas delta vid båda tillfällena.

 

 

Medverkande

Evelinn Fagerberg, Peggy Emanuelsson, Ylva Schön, Kerstin Norell Helmsjö

Målgruppsbeskrivning

Lärare, speciallärare och specialpedagoger.

Mål

Efter avslutad webbinarieserie har du ökade kunskaper om orsaker till, och pedagogiska konsekvenser av, läs- och skrivsvårigheter samt kännedom om evidensbaserad läs- och skrivundervisning på grupp- och individnivå.

Funktionsnedsättning

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Peggy Emanuelsson, peggy.emanuelsson@spsm.se, 010 4735707
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, 010-473 53 80

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

  • Kontrollera så att du anger rätt mejladress vid anmälan, du kommer att få en länk till webbinariet via mejl. Vi använder videokonferensverktyget Zoom.
  • Behöver du skriv- eller teckenspråkstolk anger du detta i din anmälan, och då behöver vi din anmälan två veckor före sändning.
  • Under webbinariet får du bäst ljud om du använder headset eller andra hörlurar. Använd gärna Google Chrome som webbläsare.
  • Har du frågor om din anmälan, ditt konto eller behöver hjälp att logga in på Mina sidor kontaktar du fortbildning.spsm.se/support/.
  • Behöver du hjälp med din utrustning eller får tekniska problem kontaktar du din egen it-support.